Szkolenie przeznaczone jest:

 • dla osób, które dotychczas nie korzystały z programu Norma,
 • dla osób, które wykorzystują program Norma i chcą poszerzyć wiedzę w celu zwiększenia efektywności wykorzystywania tego programu do sporządzania kosztorysów.


Cel szkolenia:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat pracy z programem do kosztorysowania,
 • uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania programu Norma do sporządzania kosztorysów.


Ramowy szkolenia:

1. Zasady kosztorysowania

 • Podstawy prawa:
  • Prawo budowlane
  • Prawo zamówień Publicznych
  • Podstawowe prawa i obowiązki inwestora
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego
 • Definicja i omówienie procesu inwestycji
 • Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa: koszty, ceny, płace
 • Zasady zlecania robót budowlanych, umowa o wykonanie robót
 • Podstawowe informacje o kosztorysach:
  • definicja kosztorysu i jego znaczenie,
  • rola i znaczenie kosztorysu w procesie inwestycyjnym,
  • prawne podstawy kosztorysowania,
  • sposoby wykorzystywania kosztorysów.
 • Związki między stopniem zaawansowania inwestycji a dokładnością kosztorysu
 • Zasady i metody sporządzania kosztorysów:
  • forma kosztorysu oraz zapis jego treści,
  • układ części i rozdziałów kosztorysu,
  • korzystanie z Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR):
   • zakres stosowania i układ KNR,
   • podstawy ustalania nakładów rzeczowych w KNR,
   • zasady korzystania z KNR.
  • korzystanie Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR),
  • zasady przedmiarowania robót,
  • zasady obmiarowania robót,
  • jednostkowe ceny robót,
  • kalkulacja kosztorysowa:
   • uproszczona,
   • szczegółowa,
  • normy kosztorysowe i kalkulacja składników ceny kosztorysowej:
   • czasu pracy - godzinowa stawka robocizny,
   • cena jednostkowa materiałów,
   • cena jednostkowa pracy sprzętu,
   • koszty zakupu,
   • koszty pośrednie,
   • zysk
 • Rodzaje i sposoby sporządzania kosztorysów:
  • kosztorys inwestorski,
  • kosztorys ofertowy,
  • kosztorys dodatkowy,
  • kosztorys powykonawczy.
 • Ćwiczenia zaliczeniowe.

2. Komputerowe sporządzanie kosztorysów

 • Programy komputerowe do sporządzania kosztorysów:
  • przegląd oprogramowania do tworzenia kosztorysów,
  • podobieństwa i różnice na wybranych przykładach programów komputerowych,
 • Wykorzystanie możliwości sieci Internet w pracy kosztorysanta:
  • przegląd ważnych serwisów WWW,
  • korzystanie z katalogów on-line:
 • Zapoznanie się z programem Norma do kosztorysowania:
  • elementy obszaru roboczego programu,
  • wykaz klawiszy funkcyjnych i wykorzystanie ich w pracy z programem,
  • zasady korzystania z systemu pomocy,
  • opcje konfiguracyjne programu,
  • współpraca programu z innymi aplikacjami.
 • Praca z programem Norma do kosztorysowania:
  • Praca z modułem programu – Baza Katalogów:
   • rodzaje baz cenowych, tworzenie i edycja,
   • zasady wczytywania danych z zew. baz danych,
   • wykorzystanie publikacji Sekocenbud o cenach w budownictwie,
   • wstawianie danych do kosztorysu,
  • Komputerowe sporządzanie kosztorysów:
   • tworzenie nowego kosztorysu,
   • przedmiarowanie: edycja, wykorzystanie funkcji bibliotecznych,
   • wstawianie i modyfikowanie pozycji kosztorysowych,
   • wykorzystywanie Katalogów Nakładów Rzeczowych - wyszukiwanie i wstawianie wybranych pozycji do kosztorysu,
   • specyficzne widoki kosztorysu,
   • metody obliczania wartości końcowej kosztorysu – narzuty,
   • łączenie pozycji w kosztorysie,
   • łączenie nakładów w zestawieniach,
   • import danych,
   • zabezpieczanie przed utratą danych, zapis danych.
  • Operacje na kilku kosztorysach:
   • porównywanie,
   • kosztorysy różnicowe.
  • Przykłady i modyfikacje kosztorysów:
   • całościowego,
   • rozliczeniowego,
   • różnicowego.
  • Drukowanie dokumentów, opcje wydruku kosztorysów:
   • kosztorysów pełnych,
   • kosztorysów skróconych,
   • zestawień i innych danych.
 • ćwiczenia zaliczające.

 

Tryb szkolenia

szkolenie może odbywać się w trybie grupowym lub w trybie indywidualnym (np. dla jednej osoby).

 

Czas trwania szkolenia

w zależności od ustalonego zakresu i trybu szkolenia.

 

Cena szkolenia

ustalana po zatwierdzeniu programu szkolenia, trybu szkolenia oraz czsu twania szkolenia.

 

Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.

 

Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,

 

Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym

 

Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. kom. 728 917 333,  tel. 32 777 1111

lub przesłanie zapytania na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

728 917 333

32 777 1111 

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.